Pidżama Porno - Event Horizon, Łódź 15/10/2011

Foto: Przemysław Kokot

Komentarze: