Co dalej z Tauron Life Festival Oświęcim?

Co dalej z Tauron Life Festival Oświęcim?

Wczoraj w internecie pojawiły się dwa oświadczenia w sprawie festiwalu Tauron Life Festival. Jedno wydał organizator festiwalu Zarząd Fundacji Peace Festival, a drugie miasto Oświęcim.

Tauron Life Festival Oświęcim wydał specjalne oświadczenie:
Zarząd Fundacji Peace Festival, która jest dotychczasowym organizatorem wydarzenia Life Festival Oświęcim, organizowanego nieprzerwanie od dziewięciu lat na terenie miasta Oświęcim, realizowanego w latach 2017 - 2018 pod nazwą Tauron Life Festival Oświęcim, informuje, iż wydarzenie to w roku 2019 w obecnym miejscu i formule organizacyjnej nie odbędzie się. Powodem zawieszenia projektu w 2019 r., jest brak możliwości pozyskania wystarczających środków na sfinansowanie festiwalu. Jednakże prowadzone są działania na rzecz kontynuacji organizacji wydarzenia pod nazwą Life Festival w nowej odsłonie oraz formule organizacyjnej.

Natomiast miasto Oświęcim, w tym roku okrągły milion zł. chce przeznaczyć na walkę ze smogiem, lecz nie wyklucza dotacji w następnych latach:
Life Festival Oświęcim, organizowany od dziewięciu lat, jest ważnym elementem promocji naszego miasta w kraju i poza jego granicami. Stał się też marką Oświęcimia. Miasto od pierwszej edycji wspiera finansowo festiwal stając się głównym partnerem przedsięwzięcia, którego pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym jest Dariusz Maciborek. Również w tegorocznym budżecie miasta znalazł się 1 mln zł z przeznaczeniem na Life Festival Oświęcim.
W świetle informacji, przekazanych przez Dariusza Maciborka, na spotkaniu w Urzędzie Miasta o wycofaniu się spółki Tauron ze sponsorowania tego przedsięwzięcia oraz braku udokumentowanych innych źródeł finansowania Miasto Oświęcim zdecydowało, że nie będzie zlecało w tym roku usługi promocji miasta poprzez Life Festiwal. Kolejną przesłanką do podjęcia takiej decyzji jest zmiana terminu LFO 2019. Według wstępnych planów organizatora festiwal miałby się odbyć pod koniec sierpnia lub na początku września. W tym czasie w Oświęcimiu od lat organizowane są inne cykliczne wydarzenia, jak Święto Miasta Oświęcim i Jesień Oświęcimska.
Miasto Oświęcim stoi na stanowisku, że Life Festival Oświęcim może być dofinansowany w następnych latach, jeśli oferta organizatora będzie spełniała oczekiwania miasta w zakresie jego promocji. Dlatego zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej pieniądze na lata 2020-2021 pozostaną w tym dokumencie i będą mogły być wykorzystane w kolejnych edycjach.
Tegoroczny wkład miasta w to festiwalowe przedsięwzięcie w wysokości 1 mln zł planuje się przeznaczyć na działania antysmogowe, w tym na dotacje do wymiany pieców oraz budowę nowych mieszkań. Zwiększy to znacznie pulę pieniędzy ujętych w budżecie miasta na te zadania.

Przypominamy, że podczas festiwalu wystąpiły takie gwiazdy jak Queen, Peter Gabriel, Sting, Eric Clapton, Soundgarden, Elton John, Scorpions czy LP.

Komentarze: