Życzenia Świąteczne od portalu Wyspa.fm!

Życzenia Świąteczne od portalu Wyspa.fm!

Z oka­zji Świąt Bożego Naro­dze­nia, pragniemy zło­żyć Wam życze­nia spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Nowy Rok niech będzie dla Was pełen muzycz­nych i ducho­wych doznań.

Wszyst­kiego, co najlepsze życzy ekipa Wyspy.fm. 

Komentarze: